Skrive Et Essay Om Litteraturens Betydning

Essay: Er det danske samfund 'strukturelt racistisk'?

Hvad er litteraturens rolle i offentligheden, og hvornår er det legitimt at fremsætte en kritik?

Da digteren og litteraten Athena Farrokhzad for nylig anmeldte Yahya Hassans digte i Aftonbladet, blev den herhjemme så hyldede unge digter pludselig mødt med et anderledes kritisk blik.

Farrokhzad genkender skildringen af »patriarkalsk vold i intimsfæren« fra sit eget liv, men har valgt at undlade at skrive om det, da hun mener, at den slags skildringer risikerer at bære ved til racismens bål.

Et bål, Farrokhzad opfatter som en større fare end den patriarkalske vold. Hun siger ikke, at Hassan burde have truffet samme valg, men ærgrer sig alligevel, for hans bog er »en gave fra oven til Dansk Folkeparti«, og Hassan er »ikke fri for ansvar«, når han spiller dem dette trumfkort i hænde.

En række forfattere og debattører tog til genmæle mod Farrokhzad. Deres kritik gik kort sagt på, at selvcensur ikke er vejen frem. Herefter skrev Lene Myong et debatindlæg på Modkraft.dk, der bakkede op om Farrokhzads synspunkter. Politikens kronikredaktør, Christoffer Emil Bruun, sluttede sig til Myong og mente, at der var tale om en letkøbt og patroniserende kritik af Farrokhzad.

LÆS OGSÅ

Læs også: Danske kritikere har glemt selvkritikken når det gælder Yahya Hassan

Myong og Farrokhzad føler sig efter alt at dømme marginaliserede i »et hvidt samfund, hvor racismen er naturliggjort« (Myong). De oplever, at ikkehvide mennesker har vanskeligt ved at komme til orde på egne præmisser i »en overvejende hvid offentlighed« (Farrokhzad).

Herkomst og kontekst
Vigtige aspekter ved denne diskussion er principielle og rækker langt ud over Hassan-debatterne. Det er blandt andet spørgsmålet om, hvornår det er legitimt at kritisere f.eks. patriarkalsk vold, religiøs dobbeltmoral og uhæderlig social adfærd. Svaret burde være indlysende: Det er det, når kritikken er velbegrundet og beror på fakta.

Men som man kan se af Farrokhzads og Myongs reaktioner, er det for nogle mennesker langtfra nok. For dem afhænger spørgsmålet om, hvornår en kritik er legitim, af yderligere to forhold: den sociale, kulturelle og etniske herkomst hos den, der fremsætter kritikken; og den kontekst, kritikken fremsættes i.Det første forhold fører til, at man kan betragte Hassans kritik af problemerne i den muslimske underklasse som legitim, fordi han selv stammer fra det miljø, samtidig med at man frakender andre retten til at fremsætte nøjagtig samme kritik, fordi den da kommer udefra.

Det andet forhold – konteksten – er kernen i Farrokhzads argument: Den, der med skyklapper på anfægter urimelige forhold på et lokalt niveau (som Hassan), kan sagtens på et højere niveau være den overordnede ’strukturelle racismes nyttige idiot. Han burde altså have færdiggjort opgøret med andre og værre urimeligheder, f.eks. ’det racistiske samfund’, før han gik i gang med at fortælle sin historie.

Begge disse påstande om, hvad der gør kritik legitim, er efter vores opfattelse ikke blot forkerte, men i bund og grund socialt skadelige.Den første påstand lyder altså, at en kritiks berettigelse afhænger af, hvem der formulerer den, f.eks. af vedkommendes køn eller hudfarve. Teknisk set er der tale om en variant af det, man kalder et ad hominem-argument, hvilket kort sagt betyder, at man i stedet for at gå efter bolden (det, der siges), går efter manden (den, der siger det): Det, du siger, er ugyldigt, fordi du er mand, ikkehvid, ung, eller hvad det nu kan være.

Ad hominem-argumenter står med rette højt oppe på listen over bissetricks i debatter og diskussioner, og som regel er de lette at tilbagevise. De kan dog også antage en mere subtil, insinuerende form: Når Hassan godt må kritisere sit miljø, mens en eller anden Hansen ikke må, skyldes det, at Hansen i kraft af sin hudfarve blot reproducerer værdierne i den hvide offentlighed, han selv er en del af, hvad enten han ved det eller ej.

Det er altså ikke tilfældigt, at Hansen retter sin opmærksomhed mod Hassans kultur og dens problemer frem for at vende et kritisk blik indad mod sin egen gruppe, og han siger kun tilsyneladende det samme som Hassan: I kraft af sin hudfarve udøver han i virkeligheden den ’hvide’ majoritets symbolske vold mod en given minoritet.

Men hvem er de meningstoldere, der kan afgøre, om ens sociale baggrund, hudfarve eller køn smugler skjulte hensigter ind i ens udsagn? Hvilket holdningspoliti bestemmer, hvornår man har befriet sig fra den hvide offentlighed, man som hvid ellers er lænket til, således at ens udsagn endelig kan fremstå som berettigede?

Sådanne selvudnævnte opinionsbetjente findes, ingen tvivl om det, men de er ikke af den grund berettigede: Udsagn fremsættes af mennesker af kød og blod, men de er ikke selv af kød og blod. De kan vurderes og anskues uden kendskab til afsenderens adresse og dna. De er rigtige eller forkerte, rimelige eller urimelige, sandsynlige eller usandsynlige.

Den anden påstand – at et udsagns legitimitet afhænger af den kontekst, det fremsættes i – er ikke kun et dansk fænomen. Det findes i mange forskellige udgaver. I Frankrig gør de, der opfatter den antisemitiske komiker Dieudonné som en frontfigur i opgøret med det herskende system, ivrigt brug af det.

Argumentet lyder da typisk sådan: Det er først legitimt at fordømme Dieudonnés såkaldte antisemitisme, når man har udsat Israels voldspolitik mod den palæstinensiske befolkning eller indenrigsministerens nedværdigende behandling af indvandrergrupperne for den samme kritik.

Men vores indvending er den samme som før: En forkert påstand er en forkert påstand, en social urimelighed er en social urimelighed, og en vederstyggelig tese er en vederstyggelig tese. De skal afvises og bekæmpes en for en, i takt med at vi opdager deres eksistens, uden hensyntagen til den position, de måtte indtage i de sociale uretfærdigheders rangorden.

Læs også: Litteraturredaktør: Efter svensk Yahya-artikel bliver jeg nu kaldt racist

For igen: Hvem er det meningspoliti, der skal afgøre, hvor højt tvangsægteskaber og æresdrab rangerer i hierarkiet over socialt barbari i sammenligning med f.eks. hverdagsracismen eller kønsdiskriminationen? Hvem har ret til at definere den rækkefølge, vi skal udtrykke vores socialt indignerede holdninger i? Bliver vores kritik af f.eks. Dieudonnés antisemitisme uberettiget, blot fordi vi endnu ikke har skrevet en kritisk kronik om Israel? Hvem skal afgøre, om vi i tilstrækkelig grad har hudflettet Y, Z, Æ, Ø og Å, så vi nu endelig må få lov til at kritisere X? En ’hvid’ offentlighed?


Ingen svæver over hverken herkomst eller kontekst; ingen indtager en neutral og universel position, hvorfra der retfærdigt kan dømmes om, hvem der må sige hvad i hvilken sammenhæng. Derfor er forestillingen om en ’hvid’ offentlighed også problematisk.

Det er uklart, hvad Farrokhzad og Myong egentlig mener med en ’hvid’ offentlighed, og hvad de eventuelt ønsker sig i stedet. De synes dog begge at udtrykke et ønske om en art parallel offentlighed, et modstykke til den ’hvide’ offentlighed, der ville kunne udgøre rammen for en mere autentisk dialog.

Men spørgsmålet er, hvad der skulle være fordelen ved at have parallelle offentligheder med hver sin farve og hver sit sprog? Er der en gevinst forbundet med at skabe afsondrede kommunikationsrum, som kun bestemte individer med de ’rigtige’ egenskaber må få adgang til?

Og hvad betyder det egentlig, at den eksisterende offentlighed er ’hvid’? Betyder det, at kun hvide mennesker har adgang til den? Næppe. Yahya Hassan er en af de mest omtalte personer i den danske offentlighed det sidste halve år.


Do you need help with with essay, research paper, homework or even dissertation?

Visit our website - https://goo.gl/HKbmHS (assignmenthelp24.com)

=================>>>CLICK HERE<<<=================
=================>>>CLICK HERE<<<=================
=================>>>CLICK HERE<<<=================


goo.gl
goo.gl


=================>>>GET ASSIGNMENT HELP<<<=================
=================>>>GET ASSIGNMENT HELP<<<=================
=================>>>GET ASSIGNMENT HELP<<<=================
wallace I Need Help With My College Essay shawn essays on abortion
sample of scholarship essay format
revision techniques for essays on success
list of fun argumentative essay topics
diversion investigator cover letter
resume cover letter examples for construction
worksheets research paper lesson plans
asheham house virginia woolf essays
do you underline titles of short stories in essays
enzyme activity coursework
new product launch strategy case study
dreaded assignment crossword clue
surfing internet essay paper
essay writing tricks
essay proud of my country
climactic order example essay about my family
cover letter red nose day
modern lifestyle essay ielts band
laws of life essay contest examples
daniel owira narrative essay
outline sample for argumentative essay
english grammar checklist for essays
mendeley bibliography software microsoft
global history thematic essay template outline
pirmin schwander dissertation proposal example
higher learning movie analysis essay
journey essay ideas for children
e-commerce case study with solution
vivek kumar singh mla bibliography
the great gatsby comparative essay
problems college students face essay
pile up homework clip
dissertation methodology format
douglass essay frederick
it430 assignment 3 solution 2016 honda
lost heritage essays
research paper on hammerhead shark
journal of marine science and technology research paper
shakespeare essay hooks
samsung strategy case study
xm radio case analysis essays
monographie zitieren beispiel essay
sat writing raw score with essay topics
emory university admission essays
aachen bold normal font for essays
list of quotations used in essays are book
what is a annotated bibliography annotation
how to write an argumentative essay on music
essay on sonam losar
high school personal statement prompts for uc
the parts of an argumentative essay
pet care cover letter
essays on war horse
education support cover letter
essay on which is better tv or books
critical thinking worksheets free printable
research paper about philippine paper industry analysis
skrive et essay om litteraturens betydning
la conception rousseauiste de la loi dissertation format
10 great transition words for essays in spanish
how to cite a journal article apa in essay
sleep deprivation argumentative essay format
article 1134 code civil explication essay
cover letter samples for internships engineering summer
anatolia firsov bibliography example
sanganak shap ki vardan essay in marathi language
administrator assignment manual
why I Need Help With My College Essay like traveling essay
value engineering essays
anna wierzbicka bibliography
the great gatsby ending essay with a question
art and design dissertation ideas counseling
essay on future of planet earth
second language acquisition is there a critical period essay
my identity essay conclusion examples
book title in essay grammar
the development of critical thinking with technology in nursing education
examples of medical case study abstracts
buchvorstellung plakat beispiel essay
personal statement of cash flow template for small
the book thief essay liesel
recent self-esteem research paper
phd dissertation proposal presentation
hidden colors 2 documentary review essay
essay 566 people
nk bagrodia public school rohini holiday homework
essay conformity vs individuality quotes
an example of a good bibliography sites
writing a nursing dissertation I Need Help With My College Essay grants
difco yeast extract analysis essay
simonk esc comparison essay
cs lewis essay on paradise lost
perrin aybara descriptive essay
the americanization of benjamin franklin essays
cover letter full block style
do you underline article titles in essays mla
eng101 solved midterm papers for sale
life without art essay topics
semi-narrative essay I Need Help With My College Essay definition topics
story girl by jamaica kincaid essay
good descriptive essays about food
dissertation timeline excel
mml format for essays on leadership
my five year plan essay sample
thomas mcevilley essays on music
aaliyah s family interview assignment
army management directed reassignment cfr
sample essay about your name
pls-00306 wrong number or types of arguments in critical thinking
free homework worksheets for pre k
writing contemplative essay
virginia tech essay prompts 2013
bombing of darwin essay
timberjack parts case study analysis for education
ernest hemingway new critical essays on the scarlet
point fire case study video
university of maryland admissions essay questions
usf admissions essay 2012 election
essay on transcendentalism of walt whitman
an enemy of the people essay
computer studies o level coursework stanford
primary homework help moon facts htm
rat race rebellion comparison essay
rick nolan committee assignments for 113th
the pardoner tale critical essay sample
conclusion for to kill a mockingbird essay
al alia school holiday assignment
past dissertation titles I Need Help With My College Essay in educational leadership
mla I Need Help With My College Essay heading format for essays on leadership
what make us human essay
cover letter for customer service director bio
case study on campus design standards
alan furst bibliography format
free business cover letters samples
4000 word essay
fauno e satirical essays
malaria essay introduction
essay on gothic cathedrals
key words in english gcse coursework
central michigan university application essay prompt
depopulation japan essays
english portfolio reflective essay writing
ralph waldo emerson essay pdf
myxyty pack myhomework
leonie sandercock bibliography
malevich suprematism essay help
reading university dissertation methodology
essays in logical semantics
how do u write a essay
infographics about great personal statements

0 thoughts on “Skrive Et Essay Om Litteraturens Betydning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *